Fysioterapia

Teemme ainoastaan kotikäyntejä. Fysioterapiaan tarvitaan lääkärin lähete (svf3), jossa fysioterapia kotona annettavana on erikseen mainittu ja tarvittaessa perusteltu. Kuulumme myös Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelun tarjoajiin.

Fysioterapian tavoitteena on edistää ja ylläpitää kuntoutujan liikkumis- sekä työ- ja toimintakykyä ja turvata mahdollisuudet niin, että hän kykenee toimimaan elinympäristössään ja selviytymään jokapäiväisen elämänsä vaatimuksista optimaalisen liikkumis- ja toimintakyvyn avulla.

Yksilölliset tavoitteet ja fysioterapiamenetelmät määritellään kuntoutujan iän ja voimavarojen sekä ongelmien laadun ja vaikeuden perusteella yhteistyössä kuntoutujan ja mahdollisuuksien mukaan hänen omaistensa / läheistensä kanssa.

Erityisosaamiseemme kuuluu mm. ALS-asiakkaiden fysioterapia ja hengitysfysioterapia, johon hengityksen tukitoimina liittyy hengityspalkeen, hengitystukilaitteen ja yskimiskoneen käyttö ja opetus.

Kotikäynteinä annettu fysioterapia on usein välttämätön esimerkiksi kolari-/onnettomuusasiakkaiden kotiutumisvaiheessa.

Kohderyhmät:

  • Yksityiset henkilöt
  • Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat
  • Carean ja Kouvolan kaupungin maksusitoumus asiakkaat
  • Vakuutusyhtiöiden asiakkaat
  • Sotaveteraanit
  • Sotainvalidit